INK-traject: betere bedrijfsvoering, betere resultaten

Uw belangrijkste vragen? Duizend wegen leiden naar Rome. Wat is voor u een goede weg...


Strategische orientatie


INK, BSC, IiP, 6Sigma, ISO, Eurep, HACCP... Wat is voor ons het beste?
De vraag is: wat wilt u bereiken?
Zoekt u een benadering om de bedrijfsvoering te verbeteren en de resultaten op te vijzelen? Een aanpak die de leiding betere stuurmogelijkheden geeft, die de organisatie transparant en flexibel maakt. Een benadering die iedereen van hoog tot laag eenzelfde vocabulair biedt. Waar men de waardering van klanten, leveranciers en medewerkers laat meewegen, naast de belangen van financiers; en maatschappelijke belangen.
Als u zoiets zoekt, dan is het INK-managementmodel een optie. Wij zeggen vaak: "de beste management-cursus in Nederland".
Vele duizenden bedrijven en organisaties in Nederland hebben in de afgelopen jaren hun resultaten verbeterd met het INK-managementmodel. En in heel Europa werken tienduizenden bedrijven met het (zeer verwante) EFQM-model. Het INK-model biedt een concept voor integrale besturing in de organisatie. Bij een systematische aanpak verkrijgt u in enkele jaren een excellence-positie met grote resultaat-verbetering. Het INK-managementmodel wordt ondersteund door een instituut, met ambassadeurs, trainingen, boeken en practische hulpmiddelen, zoals de Handleiding Positiebepaling, Zelf-evaluatie-onderzoek, Audit met Scoringsboek etc. Verder zijn er netwerken, adviseurs en INK-Kennispartners - zoals wij.

Wat zijn de bekendste alternatieven?
Balanced Score Card. Meer gericht op resultaat, op het bewaken van targets. Gebaseerd op bedrijfs-analyse. Wordt vaak gecombineerd met INK.
Investors in People. Meer gericht op mensen, motivatie, 'flow', HRM. Kan ook qua filosofie goed in combinatie met INK.
6 Sigma. Moderne vorm van Statistic Proces Control met veel aandacht voor organisatie. Speciaal gericht op proces-optimalisering en kwantitatief zichtbaar maken van de progressie.
ISO-9000 en andere kwaliteits-systemen. Vooral gericht op borging en PDCA. Kan ook in het kader van INK.Positiebepaling
Management team


Meestal besluit men het INK-traject te starten met de Positiebepaling: het management-team bepaalt in de "Consensusmeeting" samen de stand van zaken wat betreft resultaten en organisatie. In overleg en discussie komt men tot dieper inzicht. Men neemt besluiten over het vervolgtraject: nader onderzoek met de INK-Zelf-evaluatie, projectmatig verbeteren of structureel vernieuwen. Lees verderVerbeteren


Het meest gebruikte vervolgtraject. Verbeter-voorstellen met voldoende prioriteit worden verwerkt tot projecten en uitgevoerd. Periodiek wordt de voortgang bekeken.Zelfevaluatie
Specialistisch feiten-onderzoek


In een Zelf-evaluatie onderzoeken de interne 'specialisten' de organisatie, en schrijven een rapportage over de feitelijke stand van zaken - per gebied geordend, net als de Positiebepaling. Een Zelfevaluatie doet men gewoonlijk ná de Positiebepaling, maar soms ervoor - of zelfs in plaats ervan. Lees verderSystematisch aanpakken


Met BINK efficient uw organisatie verbeteren
Veel organisaties kiezen voor een meerjarig traject met het INK-managementmodel. De grote winst ligt niet in het oplossen van incidentele verbeterpunten, maar in het ontwikkelen van organisatiebrede integratie, verbeterde besturing intern en in de keten. Dat vraagt jaren doorlooptijd.
WWQS biedt hiervoor een beproefd meerjarentraject 'Brede invoering INK-managementmodel', kortweg: BINK. Kenmerkend is de flexibele breed-front benadering waarbij naast strategie+beleid ook leiderschap, management development, HRM en Procesmanagement de nodige aandacht kunnen krijgen. Met Planning & Control, meten van Klant- en medewerker-tevredenheid en systeem management met management informatie systeem wordt resultaatgerichtheid versterkt.
De brede aanpak zorgt voor evenwicht. Stap voor stap wordt de bedrijfsvoering systematisch op steeds hoger plan gebracht. Fricties en inefficiencies worden beperkt door een natuurlijk tempo. Met passende instrumenten worden de ontwikkelingen ondersteund en geborgd: efficient en motiverend: u klimt niet een onnodig zwaar parcours, en u glijdt niet terug.Audit intern


Wenst u een systematische, inhoudelijk gefundeerde beoordeling? Bijvoorbeeld in verband met uw aanvraag voor Certificaat, Onderscheiding of Prijs. Dat kan met een audit, die wordt uitgevoerd met het Scoringsboek. Auditors worden daarvoor getraind. Ook bij een INK-Audit (door een onafhankelijk team van door het INK geselecteerde auditors) gebruikt men het Scoringsboek. Meten hoe u ervoor staat.INK-Verbeter Certificaat, Onderscheiding of Prijs


Voor organisaties die de eerste problemen hebben opgelost en stevig in INK-fase-2 gesettled zijn is het Verbeter-Certificaat bereikbaar - de erkenning van externe deskundigen dat kwaliteit handen en voeten heeft gekregen. Uw ambities tonen aan de wereld.