INK-Positiebepaling uitvoeren?

De positiebepaling op basis van het INK Model uitvoeren kan op verschillende manieren. Lees hieronder onze tips en adviezen voor het uitvoeren van deze meting

 


 Excelleren met INK-Managementmodel


Ook uw bedrijf of organisatie kan leren excelleren
Duizenden bedrijven en organisaties in Nederland hebben in de afgelopen jaren hun resultaten verbeterd met het INK-managementmodel. En in heel Europa werken tienduizenden bedrijven met het 'moeder-model' EFQM. Het INK-managementmodel biedt een concept voor integrale besturing in de organisatie. Bij een systematische aanpak verkrijgt u in enkele jaren een excellence-positie met grote resultaat-verbetering. Een INK-traject begint met de consensus-meeting INK-Positiebepaling: een organisatie-(zelf)diagnose door het management. Vaak voert men daarna een Zelf-evaluatie uit: een feiten-onderzoek. Beginnen aan het INK-traject kan verwachtingen oproepen... Is ons doel: een systematische verbeter-slag? Of gaan we voor een meerjaren-traject, structuur-verbetering, de kwaliteits-onderscheiding misschien?
Het INK-managementmodel wordt ondersteund door het INK met boeken en practische hulpmiddelen. Het INK levert een Handleiding Positiebepaling, Gids voor Zelf-evaluatie-onderzoek, Scoringsboek voor Audit, etc. Veel wordt met software-tools ondersteund. Verder zijn er vele specialisten, zoals Kennispartners en Ambassadors.


- Management-diagnose
- Verbeter-projecten, structuur, cultuur
- Integrale besturing
- Proces-management

 


 


 

Sturen en leiden
Wat levert het op?


Stuurvermogen, cultuur en interne communicatie verbeteren
Even belangrijk is, dat de leiding met het INK-traject de organisatie beter leert sturen. Managers gaan beter leiding geven. Beleid en plannen worden in termen van het INK-managementmodel gedefinieerd. Ook 'lager' in de organisatie wordt het model toegepast. Men leert van hoog tot laag in de organisatie dezelfde taal spreken, dezelfde centrale doelen herkennen en nastreven. U zult resultaatverbetering zien, betere samenwerking en soepeler proces-doorloop.


- Stuurvermogen
- Resultaatverbetering
- Samenwerking
- Planning & Control
- Management ontwikkeling

 


 


 

INK-traject Positiebepaling
Hoe begin je eraan?


De leiding bepaalt samen de koers: consensus vinden
De INK-Positiebepaling is een management-diagnose van de organisatie. Het management team maakt in een Consensus-meeting van een of twee dagen een diagnose van de organisatie en beoordeelt de resultaten. Hierbij gebruikt men het INK-managementmodel met de vijf organisatiegebieden, de vijf fasen, de vier resultaatgebieden met 'aanpak' en resultaat. en het aspect verbeteren en vernieuwen.
De deelnemers brengen honderd verbeterpunten ter sprake - of nog veel meer. Na discussie worden tien a twintig prioriteiten gekozen. Veelal leveren de indieners daarna zelf ook een voorstel voor de aanpak. De projectleider verwerkt het materiaal tot een rapport.
De Positiebepaling is een management-zaak: de leiding komt via discussie tot een gemeenschappelijk oordeel. Daar komt geen feiten-onderzoek aan te pas.
Een van de doelen is juist dat de leiding weer inzicht en overzicht krijgt over het geheel, en de touwtjes in handen neemt.


- Is INK de goede benadering?
- Hoe pakken we het aan?
- Welke

 


 


 

Aanpak
Welke stappen/onderdelen


Hoe pakt u een INK-Positiebepaling aan?
Het begint met een strategische beslissing van de leiding: Is het INK-managementmodel het beste voertuig om de strategie van onze organisatie te realiseren? Meestal doet men hiervoor een vergelijkende analyse. De leiding houdt steeds het initiatief.
Als we het INK-model kiezen, wat is dan voor onze organisatie de beste weg? Beginnen met de Positiebepaling waarbij de leiding, het Management Team zoekt naar inzicht en consensus op alle belangrijke punten? Of eerst een Zelf-evaluatie, een echt onderzoek door specialisten, bedoeld om feiten op tafel te krijgen? Of misschien een inventarisatie onder de medewerkers?
Voor de uitvoering van de Positiebepaling biedt de Handleiding INK-Positiebepaling de structuur.
Vooraf kiest men maatstaven ter beoordeling van de resultaten, op basis van de doelstellingen en doelgroepen. Er is een informatie-bijeenkomst voor de deelnemers en andere betrokkenen. De deelnemers kunnen daarna de Positiebepaling individueel invullen. Het is aan te raden dat ze hun bevindingen in een subgroep bespreken, bijvoorbeeld per resultaatgebied.
Op de Consensus-meeting bespreekt men samen het materiaal: opinies, verbeterpunten, en te ondernemen acties. Men stelt prioriteiten. Geselecteerde punten worden uitgewerkt tot verbeter- of actieplan. De uitkomst wordt verwerkt tot een rapport met aanbevelingen. Meestal voert men daarna een verbeter-traject uit, maar soms kiest men eerst voor nader onderzoek: Zelf-evaluatie.


- Strategische discussie
- Informatie-meeting
- Meningsvorming
- Consensus-meeting
- Rapport

 


 


 

Software nuttig?
Tijdbesparend en gemakkelijk


Meningen verzamelen, analyseren, presenteren, benchmarking
De projectleider heeft veel werk aan de uitvoering van zo'n bedrijfsdiagnose. Taken die software ook of beter kan:
- gegevens en notities verzamelen, analyseren en presenteren. De resultaten van de metingen moeten in de bekende INK-Profielschets en het Spinnenweb worden gepresenteerd - liefst ook details en relevante matrixen.
- Verbeter-punten moeten na discussie, prioritering en selectie uitgewerkt worden in verbeter-plannen. Hoe coordineer je dat?
- Misschien wilt u een "stemkastjes-sessie": tijdens de consensusmeeting de meningen real time inventariseren en op de muur projecteren.Dat geeft een heel speciaal proces. Maar u wilt geen 5.000 euro uitgeven...
- Benchmarking, vergelijking intern tussen afdelingen/vestigingen, of extern tussen organisaties: met software gemakkelijk uitvoerbaar.
- Planning & Control of vergelijking van jaar op jaar.

Is alleen uitwisseling en meningsvorming uw doel, zonder analyse vooraf of rapportage achteraf? Dan kunt u ook zonder software goed werken.


- Meningen inventariseren
- Knel-punten grafisch zichtbaar
- Rapportage
- Stemkastjes-meeting
- Benchmarking (simpele vorm)

 


 


 

Welke software-versie?
Bedrijven of Publieke sector etc


Als software nuttig is, welke versie?
1. Het INK biedt twee standaard-versies, een voor Ondernemingen en een voor Publieke sector, Onderwijs en Zorginstellingen. WWQS heeft ook versies gemaakt voor Politie en Onderwijs - in samenwerking met partners.
2. Er is een web-versie INK7 (die WWQS adviseert te gebruiken, omdat die gebruiksvriendelijk en functioneel is).
3. Wij maken INK-software ook op maat: met uw naam, logo en huisstijl, help-teksten, extra functionaliteit of andere matrix-inhoud.
4. Er is een versie Commerce voor Adviesbureaus en een versie Consultant voor dagelijks gebruik door adviseurs.
Lees verder bij 'Aanbod'.


- Ondernemingen, Publieke sector
- Politie, Onderwijs, Quick Scan ...
- Maatwerk, Commerce, Consultant

Demo INK-positiebepaling

 


 


 

Zelf Doen of met Hulp


Externe hulp maakt uw werk productiever
In de beginjaren hebben we met het INK een aanpak gekozen waarbij iedereen de Positiebepaling zelf kan uitvoeren. Veel organisaties deden bijna alles zelf. Maar de materie is niet simpel, en dat maakt het INK-proces soms onnodig traag of sub-optimaal. INK-Kennispartners kunnen u terzijde staan met deskundig advies en praktische hulp.
WWQS heeft in vele tientallen bedrijven en organisaties INK-managementmodel geintroduceerd. Naast de Positiebepaling verzorgen wij ook training voor interne projectleiders en auditors, begeleiding van directeuren bij hun veranderende taken, advies bij vervolgprojecten en ontwikkeling van aangepast instrumentarium.


- Zelf doen is leerzaam en goedkoop
- Een expert kan wat meer 'zien', en maakt uw proces productiever

 


 


 

Gratis advies


WWQS deelt graag haar ervaring met u
Als u INK-software aanschaft dan heeft u recht op (beperkt) gratis advies over vragen betreffende uw project en de toepassing van de software-instrumenten. Stel uw vragen liefst per e-mail, dan belt een van onze INK-management-adviseurs u om de thema’s te bespreken. Dat werkt efficient.
Wij verlenen deze service om uw proces optimaal te laten verlopen. WWQS deelt graag haar uitgebreide ervaring met u. 


 


 

Toonaangevend
INK-Toolbox hoogste score


WWQS is marktleider voor INK-TQM-markt
INK-Kennispartner WWQS is sinds het prille begin van het INK
betrokken bij de ontwikkeling van het INK-managementmodel en de Handleiding. WWQS maakte al die jaren de software voor het INK om de uitvoering van de Positiebepaling te vereenvoudigen, en systemen om de invoering van TQM en het INK-managementmodel te ondersteunen. Wat begon als een vriendendienst is uitgegroeid tot een van onze kern-activiteiten. WWQS is met de INK-Software van al ruim 10 jaar marktleider in de INK-TQM-markt. De INK-Toolbox (IPM/TQM) voor proces-, systeem- en ketenmanagement kreeg de hoogste score (voor meest uitgebreide functionaliteit) in een internationaal vergelijkend onderzoek naar qualityware door MIQ/Microcentrum.

 


 

Hoe verder na de Positiebepaling?
INK-traject


INK-model integreren in bedrijfsvoering en cultuur
De Positiebepaling is te beschouwen als een 0-meting. U kiest zelf of u daarna organisatieverbetering centraal stelt (gericht op knelpunten of op systematische bedrijfsontwikkeling) of Zelf-evaluatie. U kunt ook daarbij gebruik maken van bij INK-Software aansluitende modules voor Zelfevaluatie (web-versie), Scoringsboek, PDCA, plan-vorming, monitoring van projecten of teams, efficiency etc.
Een mogelijkheid is de door WWQS ontwikkelde systematische aanpak te volgen: BINK, Brede Invoering INK-management-model. 


 


 

Is uw interesse gewekt?
Wilt u nu actie ondernemen?

.

- Bestel INK7 internet-Positiebepaling met het aanvraag-formulier of bel WWQS 0626 - 066 802.
- Bel over advies-trajecten voor een afspraak met management-adviseur/INK-auditor Johannes Wolffensperger 0626 - 066 802..