INK-Zelfevaluatie

De Zelfevaluiatie op basis van het INK Model uitvoeren kan op vele manieren. Lees hieronder onze tips en adviezen.INK-traject Zelfevaluatie


Experts onderzoeken de feiten en schrijven een degelijk rapport.
Na de Positiebepaling blijven vaak vragen open: Hoe komt het dat ...? Of: hoe zit dat precies?
Om dat uit te zoeken kan men een feiten-onderzoek laten uitvoeren, een INK-Zelfevaluatie: de meest deskundige mensen uit de organisatie krijgen ieder een taak om een onderwerp uit te zoeken en te beschrijven. Na discussie en afstemming leidt dat tot een degelijk rapport: een beschrijving van de organisatie. Overzichtelijk opgebouwd volgens de negen gebieden van het INK-managementmodel. Bron voor kennis en inzicht en basis voor verdere besluitvorming.
Meer in het bijzonder wordt een Zelfevaluatie uitgevoerd om het basis-materiaal te leveren voor een Audit, al of niet in het kader van de aanvraag INK-Verbeter-certificaat of Kwaliteits-onderscheiding. Zo'n rapport geeft het auditteam de feiten in handen om te beoordelen hoe een organisatie ervoor staat.
Soms besluit de leiding om eerst een Zelfevaluatie te laten uitvoeren - voor de INK-Positiebepaling. Dat kan met name nuttig zijn in onoverzichtelijke situaties, na fusies, in grote of complexe organisaties etc. De Zelfevaluatie moet de consensus-vorming in de top niet vervangen: het INK-managementmodel is bedoeld voor versterken van stuurvermogen in de organisatie. En niet voor een 'heerschappij van experts'.


- Is INK de goede benadering?
- Hoe pakken we het aan?
- WelkeAanpak
Welke stappen/onderdelen


Hoe pakt u een INK-Zelfevaluatie aan?
De Gids voor Zelfevaluatie biedt veel houvast voor de structuur en de aanpak. De leiding bepaalt de doelen en randvoorwaarden. Er wordt een team samengesteld van specialisten die het onderzoek gaan uitvoeren. De betrokkenen worden geinformeerd.
De uitvoerenden gaan aan het werk. Er zullen veel vragen opkomen, die men onderling of in georganiseerd overleg bespreekt. De projectleider heeft hierin soms een groot aandeel. Na verloop van tijd komen er concept-teksten gereed.
De ingeleverde teksten kunnen nogal wat conflicterende inhoud bevatten, en deze punten worden uitgezocht.
Zo geeft het rapport gaandeweg een steeds beter en betrouwbaarder beeld van de organisatie. En zo groeit ook de feitenkennis en het inzicht.


- Strategische discussie
- Informatie-meeting
- Meningsvorming
- Consensus-meeting
- RapportSoftware nuttig?
Tijdbesparend en gemakkelijk


Informeren, structureren, discussie, coordinatie en rapporteren
De projectleider heeft veel werk aan de uitvoering van een zelf-evaluatie. ER zijn veel taken bij die software ook of beter kan:
- Informeren en structureren. Een Zelfevaluatie-onderzoek vraagt duidelijke besluiten en plannen. Over doel en aanpak. Anders barst het project uit zijn voegen - zonde van tijd en energie. In software kan deze informatie overzichtelijk geordend beschikbaar gesteld worden.
- Vragen. Er komen tijdens zo'n onderzoek tientallen vragen op, honderden. Veel tijd wordt bespaard als een auteur/onderzoeker zijn eigen vragen goed kan 'managen': kan hij de aandacht krijgen van de juiste mensen, en kan de projectleider meekijken en desgewenst reageren.
- Bijsturen. De Projectleider wil liefst zo vroeg mogelijk contact hebben over verschillende cruciale aspecten in de beschrijving van de organisatie. Hij wil niet wachten tot teksten voldragen zijn en ingeleverd worden. Dan heeft de auteur er al veel werk in gestoken. Nee, hij wil in een vroeg stadium meekijken en een vraag of opmerking erbij plaatsen. Monitoring. De vinger aan de pols.
NB. uit oogpunt van autorisatie moet het natuurlijk niet zo zijn dat een ander in mijn teksten gaat rommelen, dat mag alleen de projectleider/redacteur.
- Afstemming. Hier geldt hetzelfde als bij vragen: auteurs herkennen vaak zelf wel waar hun eigen tekst conflicteert met die van andere auteurs. Ze kunnen zelf voorstellen doen voor oplossing. Dat scheelt enorm veel tijd.
- Rapportage. En dan moet iemand al die teksten nog in een verband plaatsen, in een bruibare layout...
- Publiceren. En opsturen naar alle betrokkenen, in en buiten de organisatie.
Hierbij zou software nuttig zijn. En zulke software is er ook: Zelfevaluatie van WWQS


- Meningen inventariseren
- Knel-punten grafisch zichtbaar
- Rapportage
- Stemkastjes-meeting
- Benchmarking (simpele vorm)Zelf Doen of met Hulp


Externe hulp maakt uw werk productiever
In de beginjaren was de filosofie dat het goed was dat organisaties het werk zoveel mogelijk zelf uitvoeren.
Een Zelfevaluatie is een vrij bewerkelijk proces. Het kan zinvol zijn om het op te zetten met hulp van een specialist - ook als u het verder grotendeels in eigen beheer wilt doen. Zelf doen maakt de Zelfevaluatie soms onnodig traag of sub-optimaal. INK-Kennispartners kunnen u terzijde staan met deskundig advies en praktische hulp.
WWQS (voormalig INK-Kennispartner ) heeft verschillende bedrijven en organisaties INK-managementmodel geholpen. Naast complete begeleiding bij de Zelf-evaluatie verzorgen wij ook kort advies bij de toepassing van de software voor Zelfevaluatie.


- Zelf doen is leerzaam en goedkoop
- Een expert kan wat meer 'zien', en maakt uw proces productieverIs uw interesse gewekt?
Wilt u nu actie ondernemen?

.

- Bel WWQS 0626 - 066 802 en maak een afspraak met management-adviseur/INK-auditor Johannes Wolffensperger, INK-Kennispartner van het eerste uur.


Demo INK-Zelfevaluatie